Monday, 16 April 2012

Pemilihan Kerjaya

Pelbagai masalah yang biasa di hadapi oleh para remaja khususnya dalam menentukan kerjaya yang sesuai dengan diri mereka. Mungkin pelbagai perkara atau isu yang timbul di fikiran sama ada dari aspek cabaran kerja, gaji yang di tawarkan, minat, kelayakan, kebolehan dan sebagainya. Rajah di bawah merupakan antara masalah utama yang sering berlaku di kalangan remaja terhadap pemilihan kerjaya.


Seterusnya mari kita kenalpasti empat konsep pemilihan kerjaya yang boleh di jadikan panduan untuk kita lebih fokus dan bermatlamat mengenai kerjaya yang bakal di pilih.

Akhir sekali, mari kita mengenalpasti apakah antara strategi pemilihan kerjaya yang boleh di aplikasikan untuk membantu kita mencapai kerjaya yang bersesuaian dengan diri.


Dalam membantu individu yang mengalami masalah-masalah berkaitan kerjaya,  bidang kaunseling kerjaya
di harapkan dapat membantu masyarakat secara umumnya untuk lebih mengenal potensi diri, membuka minda mengenai prospek kerjaya terkini, serta meneroka kepelbagaian kerjaya yang ditawarkan.

No comments:

Post a Comment